SA IDO-Estonia uus nimi on Sihtasutus MAE (MakeArtEstonia)

SA MAE jätkab alustatut ning keskendub kaasaegsema kultuuri- ja hariduskeskkonna loomisele ning aastatel 2003 – 2012 tuleproovi läbinud algatuste edasiarendamisele.
08. detsembril 2012 kaasajastas nõukogu varasemat põhikirja ja muutis sihtasutuse nime. Ühtlasi täpsustati sihtasutuse arendamise eesmärke, lisades varasemale ka kultuuriekspordi, Jõustunud põhikirja muudatusega on SA MAE tegevuse eesmärgiks koostöös erinevate organisatsioonidega Tallinna ja Eesti kultuurielu mitmekesistamine (kõiki põhikirjalisi eesmärke saab vaadata täpsemalt : http://www.makeartestonia.eu/?page_id=24 )
Eesti tantsukultuuri arendamine oli osa kavandatud jätkutegevustest sihtasutuse põhikirjas juba 2009. aastast. Järgnevateks aastateks püsititaud eesmärgid tagavad, et sihtasutuse tegevus ei jää kõigest ühevaldkonna keskseks tegevuseks, vaid selle raames sündinud positiivsed muutused, rahvusvahelise maine ja tuntuse suurendaminel ka tulevatel aastatel jätkub. Just jätkusuutlikkus on sihtasutuse edasise tegevuse juures üks oluline valikukriteerium, mis on korduvalt pälvinud juba ka asjasse puutuvate kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonide toetavat tähelepanu.
SA MAE nõukogus jätkavad selle esimehena Triina Utt, liikmetena Kristiina Püttsepp, Teele Utt ja Agu Riis. SA MAE meeskonnas jätkab põhikoosseisus 11 inimest, lisaks kaasatakse vajadusel eriprojektidesse abiväge.
Jälgige meid ka Facebookis