Timetable

Estonian Open & 8. Baltic Cup – AJAKAVA – update 12.04

prillidega kass

For those of you looking for the promised timetable of the competition – please be patient. We have decided to give a chance to registrate for few more dancers who had visa problems earlier. And due to that the preparation of the timetable have taken a bit longer than planned. But as soon as we have all the dancers information, we will publish it ASAP. Thank you for your understanding.

Telli tantsumasin oma üritusele.

MACHINE DANCE on mõnus harrastus ja aktiivne kehaline meelelahutus kõigile

Tänu seatavale raskusastmele naudib seda nii tantsumeister, lasteaialaps kui ka eakam inimene.
See maailmas tuntud kogu kehaga mängitav arvutimängu põhimõte on väga lihtne. Mängija jalge all on tantsulava ja sellel neli noolt – ülesse, alla, vasakule ja paremale. Ekraanil on neli statsionaarset noolepesa ekraani ülaosas. Ekraani alaossa tekivad samuti nooled, mis liiguvad seisvate nooltepesadeni. Kui liikuv nool jõuab seisva noolepesani ekraani ülaosas, tee jalalöök vastavas ruudus tantsulaval. Õigeaegse tantsusammu tegemist abistab muusika. Ja ongi kõik!
Sa oled just selgeks saanud põhilise, mis lubab sul Machine Dance´i nautimist alustada!

 

SA IDO-Estonia uus nimi on Sihtasutus MAE (MakeArtEstonia)

SA MAE jätkab alustatut ning keskendub kaasaegsema kultuuri- ja hariduskeskkonna loomisele ning aastatel 2003 – 2012 tuleproovi läbinud algatuste edasiarendamisele.
08. detsembril 2012 kaasajastas nõukogu varasemat põhikirja ja muutis sihtasutuse nime. Ühtlasi täpsustati sihtasutuse arendamise eesmärke, lisades varasemale ka kultuuriekspordi, Jõustunud põhikirja muudatusega on SA MAE tegevuse eesmärgiks koostöös erinevate organisatsioonidega Tallinna ja Eesti kultuurielu mitmekesistamine (kõiki põhikirjalisi eesmärke saab vaadata täpsemalt : http://www.makeartestonia.eu/?page_id=24 )
Eesti tantsukultuuri arendamine oli osa kavandatud jätkutegevustest sihtasutuse põhikirjas juba 2009. aastast. Järgnevateks aastateks püsititaud eesmärgid tagavad, et sihtasutuse tegevus ei jää kõigest ühevaldkonna keskseks tegevuseks, vaid selle raames sündinud positiivsed muutused, rahvusvahelise maine ja tuntuse suurendaminel ka tulevatel aastatel jätkub. Just jätkusuutlikkus on sihtasutuse edasise tegevuse juures üks oluline valikukriteerium, mis on korduvalt pälvinud juba ka asjasse puutuvate kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonide toetavat tähelepanu.
SA MAE nõukogus jätkavad selle esimehena Triina Utt, liikmetena Kristiina Püttsepp, Teele Utt ja Agu Riis. SA MAE meeskonnas jätkab põhikoosseisus 11 inimest, lisaks kaasatakse vajadusel eriprojektidesse abiväge.
Jälgige meid ka Facebookis